Цени за лов

I. Едър дивеч

1. БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - CERVUSELAPHUSL
Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст. Шилар (първи рога) селекционно 155€
теглоцена
до 5.00кг. 1025€
от 5.00 до 6.00кг. 1025€ + 3€*
от 6.00 до 6.50кг. 1325€ + 5€*
от 6.50 до 7.00кг. 1575€ + 6€*
от 7.00 до 7.50кг. 1875€ + 7€*
от 7.50 до 8.00кг. 2225€ + 8€*
от 8.00 до 8.50кг. 2625€ + 8€*
от 8.50 до 9.00кг. 3025€ + 9€*
от 9.00 до 9.50кг. 3475€ + 10€*
от 9.50 до 10.00кг. 3975€ + 15€*
от 10.00 до 10.50кг. 4725€ + 19€*
от 10.50 до 11.00кг. 5675€ + 25€*
от 11.00 до 12.00кг. 6925€ + 43€*
от 12.00 до 13.00кг. 11225€ + 72€*

*Забележка: За всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За ранен€лен - 50% от стойността на теглото на трофея, заявен от ловеца.

За отстреляна кошута 155€, ранена кошута - 180€.

За отстрелян приплод -100€, ранен приплод -155€.

2. СЪРНА – CAPREOLUSCAPREOLUSL
Трофеят се заплаща на база теглото, измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90 грама.
теглоцена
до 250г. 155€
от 250 до 300г. 155€ + 3€*
от 300 до 350г. 305€ + 5€*
от 350 до 400г. 555€ + 8€*
от 400 до 450г. 955€ + 13€*
от 450 до 500г. 1605€ + 18€*
над 500г. 2505€ + 23€*

*Забележка: За всеки следващ грам.

За трофей над 150.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За ранен сръндак - 50% от стойността на теглото на трофея, заявен от ловеца.

За отстреляна сърна - 75€, ранена сърна - 100€.

За отстрелян приплод - 50€, ранен приплод - 65€.

3. ДИВА СВИНЯ – SUSSCROFAL
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.
размерцена
ПОДБОРЕН ЛОВ до 14.00см. 155€
от 14.00 до 16.00см. 155€ + 10€*
от 16.00 до 18.00см. 355€ + 13€*
от 18.00 до 20.00см. 615€ + 20€*
от 20.00 до 22.00см. 1015€ + 31€*
над 22.00см. 1635€ + 51€*
ГРУПОВ ЛОВ (ГОНКА)до 14.00см. 205€
от 14.00 до 16.00см. 255€
от 16.00 до 18.00см. 410€
от 18.00 до 20.00см. 665€
от 20.00 до 22.00см. 970€
над 22.00см. 1640€

*Забележка: За всеки следващ милиметър.

За ранен глиган - 360€.

За отстреляна дива свиня до 1 год – 50€.

За отстреляна дива свиня от 1 до 2 год – 105€, ранена – 150€.

За отстреляна женска над 2 год - 510€, за ранена – 750€.

За отстрелян глиган над 125 т. по С1С се заплаща 10% върху цената на трофея.

При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.

II. Хищници

животноцена
ВЪЛК – CANISLUPUS 200€
ДИВА КОТКА – FELIS SILVESRTRIS SCHERB 105€
ЛИСИЦА – VULPES VULPES 5 E
ЧАКАЛ – CANIS AUREUS 5€
БЯЛКА – MARTES FOINA 25€
ЧЕРЕН ПОР – MUSTELA PUTORIOS 25€

Забележка: Отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

III. Дивечово месо

/отстреляно и закупено от ловците/
животноцена
ЕЛЕНИ 3€ за кг.
СЪРНИ 4€ за кг.
ДИВИ СВИНЕ 2 E за кг.

Забележка: За цялото животно с кожа, изкормено, без глава (по БДС), включително ветеринарен сертификат.

IV. Необработени дивечови кожи

/отстреляни и закупени от ловците/
животноцена
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН 130€
ДИВА СВИНЯ 100€
СЪРНА 80€

Забележка: В цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.